Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye'de KSTK'nın Geçmişi

Türkiye’de, 2006-2007 yıllarında, UNEP - MAP’nin (Birleşmiş Milletler Çevre Programı / Akdeniz Eylem Planı) de desteği ile eski Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından KSTK'ya ilişkin bir pilot proje uygulanmıştır. Bu pilot proje kapsamında İzmir’de bulunan bir sanayi tesisi raporlama konusunda eğitim almış ve bir yıl boyunca her ay 10 kirletici raporlamıştır.

Söz konusu pilot proje sonrasında, “Türkiye’deki 10 İl Müdürlüğünde KSTK Uygulaması Projesi” Ağustos 2011’de UNEP - MAP’ın işbirliği ile başlamıştır. Akdeniz’e kıyısı olan 10 il müdürlüğünden gelen temsilciler ve 10 (on) farklı sektörden 20 gönüllü tesisin katılımıyla KSTK ve Raporlama sistemi konularında eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Türkiye, AB ile uyum sürecinde olduğundan dolayı proje ekibi, “E-PRTR Tüzüğü Ek 2” kapsamında bulunan kimyasalları belirleme kararı almıştır. Proje ekibi, NEC (Ulusal Emisyon Tavanları) Direktifi içerisinde yer alan ve sektör açısından kritik öneme sahip olan kirleticilere ait verileri elde etmek için filtreleme yapmıştır. Tüm bunların yanı sıra, hakkında anlamlı ve yeterli sayıda veri alınabilecek kirleticiler seçilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, 1 yıllık süre içerisindeki 3 raporlama dönemi boyunca rapor edilecek 19 farklı kirletici seçilmiştir. Projede yer alan il müdürlükleri ve tesislerin listesi, raporlama için seçilen kirleticiler ve ilgili sektörler aşağıda verilmektedir.

Projeden elde edilen deneyime dayanılarak Türkiye’de sürdürülebilir ve yeterli bir KSTK sisteminin kurulmasını engelleyen kilit sorunun KSTK’ya ilişkin yasal bir mevzuat bulunmaması olduğu söylenebilir. Bu sebeple tesisler herhangi bir KSTK sisteminin parçası olmak veya raporlamaya devam etmek istememektedir. Bu açıdan bakıldığında, güçlü bir mevzuata ve idari kapasiteye dayanan ve yeterli düzeyde bir altyapıya sahip olan bir KSTK sisteminin kurulması, sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Türkiye’de bu tür bir sistemin kurulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görevidir. Sonuç olarak “Türkiye KSTK Kapasite Artırımı Teknik Yardım Projesi” Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Bileşen I - 2013 Programlama Yılı için önerilmiş ve kabul edilmiştir.

Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.