Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Projeye Genel Bakış

Genel hedef
Projenin genel hedefi şu şekilde tanımlanabilir:
Türkiye’deki çevre şartlarını iyileştirerek ve endüstriyel kirliliği izleyip kayıt altına alarak endüstriyel kirlilik kontrolünü artırmaktır.

Amaç
Bu projenin amaçları şu şekilde tanımlanabilir:
• E-PRTR’nin uygulanmasına ilişkin kurumsal ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi,
• Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydına ilişkin (AK) 166/2006 sayılı Tüzüğün iç hukuka aktarılması.

Elde edilecek sonuçlar
Bu görevin uygulanması ile elde edilmesi beklenen sonuçlar şu şekilde tanımlanabilir:
• Sonuç 1: Ulusal E-PRTR sisteminin kurulması.
• Sonuç 2: Yetkili Makamlar ve öncelikli gruplar için kurumsal, bireysel ve teknik kapasitelerin arttırılması.
• Sonuç 3: Öncelikli gruplar ve karar mercilerin farkındalığının arttırılması.

Görevin Tanımı
“Türkiye’de E-PRTR ile ilgili Kapasitenin Geliştirilmesi” projesinin amacı, E-PRTR’ye uygun ulusal bir PRTR sisteminin kurulması çerçevesinde kurumsal mekanizmaların ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi ve eksiksiz bir teknik altyapının kurulmasıdır. Proje, farklı bir sözleşmeye tabi olan tedarik bileşeni ile tamamlanacaktır.

Mevzuat çerçevesinden bakılacak olduğunda, PRTR’nin oluşturulmasını destekleyen bir tüzük bulunmadığı görülmektedir. Bu sebeple projeye ait iş yüküne, PRTR şartlarını karşılaması gereken veri akışı yapısına, ayrıca sanayilerin bilgi paylaşımı ve kamunun bilgiye erişimine adapte olması gereken faydalanıcı kurumlar içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Bu hususların çözüme kavuşturulması için detaylı şekilde değerlendirilmesi gerekmekte olup bu bağlamda proje birçok farklı seviyede karmaşık bir yaklaşım benimsenmesini gerektirmektedir:

- Hukuki yaklaşım
- Stratejik yaklaşım
- Teknik yaklaşım
- İnsan kaynakları
- Sanayiler ve sivil toplum / halkın ilgili kesimi için farkındalık artırma

 

Bu bağlamda görev, kurumsal gelişim içerisinde tespit edilen eksiklik ve dar boğazların gözden geçirilmesi ve halihazırda bulunan kaynakları (sektör mevzuatı, raporlama matrisleri, mevcut veritabanları vb.) kullanarak ÇŞB’ye kurumsal ve özel altyapı iyileştirmelerinin belirlenmesi ve uygulanması konusunda yardımcı olunması; ÇŞB’ye PRTR alanına ilişkin insan kaynakları becerilerinin iyileştirilmesi konusunda yardım edilmesi (hem faydalanıcı hem de paydaşlar açısından); eğitim ve beceri geliştirme faaliyetlerinin geliştirilip yönetilmesi ve proje sonuçlarının, bulguların ve diğer teknik ve kurumsal iyileştirmelere ilişkin tavsiyelerin yayılmasıdır.

Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.