Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
KSTK Hakkında

Endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirleticilerin hava, su, toprak gibi alıcı ortamlara bırakılmasına ve arıtma, işleme v.b. faaliyetler için taşınmasına ilişkin bilgileri içeren, düzenli aralıklarla raporlanan envanterin uluslararası tanımıdır.

Avrupa-KSTK Nedir?

Avrupa Birliği’nin 2003 yılında KSTK Protokolünü imzalaması sonucunda Protokolün gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Ocak 2006’da 166/2006 sayılı Avrupa-KSTK Tüzüğü oluşturulmuştur.

Avrupa-KSTK Tüzüğü, 65 aktivite ve 91 kirletici parametrenin havaya, suya ve toprağa salımları, kirletici veya atık özel transferleri ve yayılı kaynaklar da dahil edilerek her yıl raporlamasını içermektedir.

Avrupa-KSTK Neyi Kapsar?

Kayıt Sistemi, 9 endüstriyel sektörü kapsar:
• Enerji
• Metal Üretimi-İşlenmesi
• Mineral/Maden Endüstrisi
• Kimya Endüstrisi
• Atık ve Atıksu Yönetimi
• Kağıt ve Ahşap Üretimi-İşlenmesi
• Yoğun Hayvancılık ve Balık Çiftliği Faaliyetleri
• Gıda Sektöründe Hayvansal ve Bitkisel Ürün Üretimi
• Diğer faaliyetler

Kayıt Sistemi, 7 farklı grupta yer alan 91 kirletici için veriyi içerir:
• Sera Gazları
• Diğer Gazlar
• Ağır Metaller
• Pestisitler
• Klorlu Organik Bileşikler
• Diğer Organik Bileşikler
• İnorganik Bileşikler

Avrupa-KSTK aynı zamanda yayılı kaynakların salımlarına ait bilgileri de içerir.

 

Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.