Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
KSTK'nın Faydaları

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı’nın faydaları; devletler, sanayi ve diğer paydaşlara olan faydaları olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Devletler için KSTK'nın Faydaları
• Ulusal ihtiyaçlara göre şekillendirilmiş bir KSTK’nın geliştirilmesi ve uygulanması, devletlerin zararlı kimyasal maddelerin ve kirleticilerin ortaya çıkışını, salımını ve akıbetini zaman içerisinde izlemelerine, emisyonların azaltılmasında kaydedilen gelişmeyi incelemelerine ve zarar verme potansiyeli en yüksek olan salım ve taşımaları azaltmaya ve hatta ortadan kaldırmaya yönelik önceliklerini belirlemelerine yardımcı olur.
• KSTK, kirliliğin önlenmesine yardımcı olabileceği gibi, izleme ve uygulama çalışmalarının yapılmasını gerektiren kontrole ilişkin tüzük ve düzenlemelerin yükünü hafifletebilir.
• KSTK veri ve bilgileri, emisyonları ve bunun neticesinde oluşacak kirliliği gösteren yayılma modellerinin girdisi olarak, insan sağlığına ve çevreye karşı oluşan risklerin değerlendirilmesinde kullanılabilir

Sanayi için KSTK'nın Faydaları
• Bir KSTK’nın bulunması, ekonominin birçok sektörü için kirliliğin azaltılmasında büyük bir itici güç görevi görebilir. KSTK verilerinin yayılması, benzer sanayilerin kendi çevresel performansları ile sektördeki diğer şirketlerin performanslarını karşılaştırmalarına, salımları azaltmaya ve dolayısıyla tasarrufa gidilmesine imkan tanır.
• Bir sanayi tesisinde meydana gelen bir kaza sonucu oluşan emisyon veya döküntüler gibi kazara ortaya çıkan salımlar da KSTK’ya rapor edilebilir. Ayrıca KSTK verileri, yeni fabrika ve tesislerin ruhsat kararlarında ve arazi kullanımının planlanmasında kullanılabilir.
• KSTK’lar, tehlikeli madde ve kirleticilere ilişkin bilgi temin etmekte olup bu uygulama sanayiyi, işletmeleri ve toplumu, salımları ve atık taşımalarını azaltmaya ve daha temiz üretim teknikleri kullanmaya teşvik edebilir.

Diğer Taraflar için KSTK'nın Faydaları
• KSTK, konu ile ilgilenen veya bu husustan etkilenme potansiyeli bulunan tarafları, insan sağlığı ve çevrenin refahına ilişkin soru sormaya ve bu konuda iyileştirmeler yapılmasını talep etmeye teşvik edebilir.
• Sivil toplum kuruluşları, hem kendilerinin hem de destek gruplarının hedef ve amaçlarını ifade etmek için KSTK verilerini kullanıp yayabilir.
• Araştırmacılar ve akademisyenler KSTK verilerini modelleme veya diğer çalışmalar için kullanabilirken finans sektörü yatırım tekliflerinin değerlendirilmesinde veya sigorta veya sürdürülebilirlik konularının ele alınmasında bu verilerden faydalanabilir.
• Halk, KSTK verilerini kullanarak kendi topluluklarını ilgilendiren salım ve taşımaları öğrenebilir ve bireysel olarak tesislerin, ekonomik sektörlerin ve devletin düzenleme kurumlarının çevresel performansları hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
Sonuç olarak KSTK, yalnızca sanayi tesislerinin çevre performanslarını ve ilgili devlet programları ve politikalarının etkinliklerini takip etmek açısından değil, aynı zamanda şirketlerin toksik kimyasalların salım ve taşımasını azaltmak için gönüllü olarak girişimde bulunmalarını teşvik etmek açısından da önemlidir. KSTK verilerinin kullanım alanları sayılamayacak kadar çoktur ve giderek artmaktadır.

Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.