Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)
Türkiye Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (KSTK Türkiye)

Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı

02 Ekim 2017
KSTK Projesi 4. Çalıştay - Sanayi Sektörü ve STK Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı
Faaliyet 1.2- 4. Proje Çalıştayı

Sanayi Sektörü ve STK Çalıştayı – 02 ve 03 Ekim 2017, Ankara

KTSK projesi kapsamında 2-3 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da ikişer günlük iki teknik çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştay; sanayi, ticaret birlikleri ve sivil toplum gruplarının temsilcileri için düzenlenmiştir. Çalıştaylara, Türkiye’nin farklı illerinden sanayi sektörlerini geniş ölçekte temsil eden temsilciler katılım sağlamıştır.

Çalıştaylar, ana proje çıktılarına ilişkin devam etmekte olan danışma sürecinin de bir parçasıdır.

Ankara Wyndham Hotel’de gerçekleştirilen çalıştaylara katılan farklı paydaş gruplarının temsilcileri, çalıştay oturumlarında pek çok olumlu ve teşvik edici katkıda bulunarak harika bir ortam yaratmıştır. Proje ekibi olarak, çalıştaylara teknik anlamda bu kadar yüksek katılım gerçekleşmiş olmasından son derece memnunuz ve her iki etkinliğin de tüm taraflar için faydalı olduğunu umuyoruz.

Çalıştayda kullanılan tüm sunumlar bu internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup 2018 yılında da tüm Türkiye’de çalıştaylar/seminerler düzenlenecektir. Bu etkinlikler proje çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına yardımcı olacak ve bu teknik yardım projesinin ana çıktılarıyla ilgili olarak bir başka paydaş grubuna daha danışılması için bir fırsat yaratacaktır.

Yabancı ve yerli uzmanlarca 5 konuda çalışma grupları oluşturmuştur. Her bir çalışma grubuyla çeşitli ana konular tartışılmış ve bazı durumlarda temsilciler tarafından anket formları doldurulmuştur. Böylelikle, gruptakilerin proje çıktıları ve sonuçları ile ilgili temel konulardaki fikirleri araştırılmıştır.

Çeşitli konulara odaklanan bu oturumlarda gruplara ayrılan katılımcıların gösterdikleri ilgi, İl Müdürlüklerinden gelen temsilcilerin, ana konuları etkinlikte hazır bulunan bu kadar çok yabancı ve Türk uzmanla tartışmaktan duyduğu memnuniyetin bir göstergesi niteliğindedir.

Tematik çalışma grupları aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

 1’inci Çalıştay Oturumu:  
   
Türkiye için Önerilen Avrupa-KTSK Sistemi Uygulama Modelinin Sunumu Sn. Marek Piaskowski
Sn. Krzysztof Morel
Sn. David Smith
Sn. Tahsin Serkan Kocaemre
   
 2’nci Çalıştay Oturumu:  
   
Düzenleyici Etki Analizi Metodolojisinin Sunumu Sn. Peter Futo
Sn. Nebahat Yaman
Sn. Tahsin Serkan Kocaemre
   
3’üncü Çalıştay Oturumu:  
   
Eğitim Gereksinimleri Değerlendirmesi Anketleri Sn. Scott Crossett
Sn. Nebahat Yaman
   
4’üncü Çalıştay Oturumu:  
   
Türkiye’de Avrupa-KTSK ile İlgili Yasal Çerçeve Sn. Norman Sheridan
Sn. Betul Keskin Çatal
   
5’inci Çalıştay Oturumu:  
   
Envanter Verilerinin Toplanması Sn. H.Bülent Kadıoğlu
Sn. David Smith
Sn. Betul Keskin Çatal

Çalıştay oturumları, temsilciler tarafından faydalı bulunmuş ve oturumlar esnasında son derece yararlı tartışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylardan hareketle proje ekibinin takip etmesi gereken pek çok konu ve ayrıca halihazırda devam etmekte olan danışma süreçleri kapsamında analiz edilmesi gereken önemli miktarda değerli geri bildirim söz konusudur.

Proje ekibi, hem sanayi hem de sivil toplum ile kurulan bu yakın işbirliğinin devamını beklemektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır
Center finance and contracts unit
niras
csb

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteği ile üretilmiştir.
Web sitesi içeriğinden NIRAS IC Sp. Z.o.o. sorumludur. Web sitesinin içeriği Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.